انعکاس واقعه کربلا در کوفه و نظر ربیع بن خثیم ( خواجه ربیع )
43 بازدید
محل ارائه: سایت پزوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
این مقاله به تلاش هایی که بعد از واقعه کربلا برای موجه جلوه دادن شده می پردازد و نظر ربیه بن خثیم که همان خواجه ربیع است در این باره بیان می نماید.
آدرس اینترنتی