مدیریت و سیاست
39 بازدید
ناشر: دفتر تبلیغات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مدیریت و سیاست به بررسی سندی عهد نامه مالک اشتر پرداخته و آن در چهل عنوان ارائه نموده است و افزون بر نسخه نهج البلاغه اضافت نسخه تحف العقول را هم آورده است به اضافه مواردی از این عهد نامه که در متاب الاسعاده و الاسعاد عامری بوده است.