سیمای کارگزاران علی بن ابیطالب امیر المومنین (ع) ( سه جلد ) جلد اول
42 بازدید
ناشر: دفتر تبلیغات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1372
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 5
زبان : فارسی
این کتاب پژوهشی است در باره دوران حکومت امیر المؤمنین علی ع است که تا کنون سه جلد آن منتشر شده است جلد اول در شرح حال استانداران و فرمانداران حضرت و جلد دوم در باره استانداران مصر و بصره و جلد سوم در باره کاتبان حضرت مسئولان زکات و خراج و بیت المال .