تقلید اعلم بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاخب عروه
38 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شماره 165-166 پائیز و زمستان1391به مناسبت کنگره صاحب عروه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی