صلح امام حسن ع تلاشی برای حفظ ارزش ها
49 بازدید
محل نشر: در ره توشه ماه رمضان 1392 دفتر تبلغات اسلامی حوزه علمیه قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسمه تعالی در آغاز به جریان بیعت مردم با امام حسن و نامه های ایشان به معاویه و پاسخ های معاویه اشاره گردیده است. پس از آن به سخنرانی حضرت قبل از جنگ و آمادگی سپاه امام برای نبرد و تعداد نیروهای آن¬ اشاره شده . علل صلح امام حسن در یازده بند و در سه دسته؛ نقش مردم، تلاش های معاویه و دیدگاه های امام نقل گردیده است و هدف حضرت جلوگیری از خونریزی و حفظ جان خود و اهل بیت پیامبر، حفظ جان مردم و نیروهای مؤمن برای پاسداری از ارزش های اسلامی بوده است. در پایان به تفاوت زمان امام حسن با زمان امام حسین اشاره شده است.