امر به معروف و نهی از منکر در نهضت حسینی
52 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات دومین کنگره علمی حماسه حسینی ، موضوع : اخلاق و معنویت در حماسه حسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در باره نقش امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین بحث نموده و پی آمدهای بی توجهی به این اصل مهم در جامعه پرداخته است.