سب و لعن در قرآن
50 بازدید
محل نشر: مجله حوزه شماره 157 پائیز 1389 ص 155
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی