افسانۀ زبیریها ، خاندان زبیر پایه گذار افسانۀ ابن سبا برای توجیه قتل عام شیعیان کوفه و مختار
51 بازدید
محل نشر: پگاه حوزه شماره 300 فروردین 1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی