شرایط و صفات حاکم
48 بازدید
محل نشر: کتاب حکومت از دیدگاه مذاهب اسلامی ,دهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی